Det kommer snart bli betydligt enklare för polis och andra myndigheter runt om i världen att begära ut uppgifter om Icloud-användare från Apple, rapporterar Business Insider. Inte i den bemärkelsen att kraven som ställs på myndigheterna sänks, utan att själva ansökningsprocessen blir smidigare.

Tidigare har myndigheter varit tvungna att skicka e-post till Apple och sedan följa upp det för att styrka sina identiteter, visa eventuella fullmakter och så vidare. Nu håller Apple istället på att ta fram en webbportal som polis och liknande ska kunna ansöka om login till, för att därifrån fylla i och skicka in ansökningar helt digitalt.

Förra året svarade Apple på omkring 14 000 förfrågningar från myndigheter, så den nya portalen lär även minska den administrativa bördan för företaget.