Enligt Digital Music News är det nu fler som använder sig av Apple Music än Spotify på den amerikanska marknaden. Båda tjänsterna har drygt 20 miljoner abonnenter vardera, men Apple ligger snäppet före.

Globalt sett har emellertid Spotify fortfarande ett klart försprång. Den svenskutvecklade musiktjänsten har uppskattningsvis 160 miljoner användare i dagsläget, varav 70 miljoner betalar för sig. Apple Music å sin sida tros ha 50-55 miljoner användare sammanlagt, varav 45 miljoner är betalkunder.

Apple Music och Spotify

En intressant detalj är att användare av Apple Music tycks vara mer aktiva än användare av Spotify. Som exempel nämns att Drakes nya album Scorpion strömmades 170 miljoner gånger på Apples musiktjänst vid lanseringen och ”bara” 130 miljoner gånger hos konkurrenten.