En av Mac OS mest igenkännbara gränssnittsdetaljer är menyraden, och längst till vänster i den har Apple-menyn alltid funnits. Redan i System 1 i allra första Macintosh fanns den där, och det första alternativet i menyn har alltid varit Om den här datorn.

I många år visade Om den här datorn bara lite information, till exempel systemversion. I gamla klassiska Mac OS var det här du kunde se information om arbetsminne och hur mycket olika program utnyttjar.

I moderna versioner av Mac OS har funktionen utökats rejält och du kommer åt detaljerad information om i princip allt du kan tänka dig i datorn.

Grundläggande uppgifter

I fönstret som dyker upp när du väljer Om den här datorn visas först lite grundläggande info om datorn – modell, processor, minne och lite annat. Här hittar du också knappen Systemrapport som öppnar ett fönster med detaljerad information om all hårdvara och mjukvara i datorn.

Om den här datorn på Mac

Men utöver de här uppgifterna i fliken Översikt finns fyra andra flikar:

  • Bildskärmar – här ser du vilka skärmar som är anslutna till Macen, hur stora de är och vilken upplösning de har, samt vilket grafikkort som driver dem.
  • Lagring – här ser du hur mycket ledigt utrymme du har på olika anslutna hårddiskar, och vad som tar upp utnyttjat utrymme.
  • Support – genvägar till olika supportsidor hos Apple.
  • Service – länkar till uppgifter om din garanti.

Gå på djupet

Om du klickar på Systemrapport under Översikt visas ett fönster som vid första anblick ser ut som ett gytter. Till vänster syns en lång lista indelad i avdelningarna Maskinvara, Nätverk och Programvara. Klicka på en kategori så visas information om den till höger. Resten av fönstret är i vissa fall tudelat. I den övre delen listas olika komponenter i den kategorin, i den nedre information om en enskild markerad komponent.

Informationen som visas kan vara allt från extremt knapphändig (välj Felsökning så får du i vanliga fall bara datumet för den senaste felsökningen och resultatet Godkänt) till så detaljerad att du kanske undrar vem som kan ha nytta av allt det här.

Systemrapport

Ett exempel där du kan ha nytta av systemrapporten är om du har problem med något usb-tillbehör. Välj USB i listan till vänster och se om du kan hitta prylen. Även ett tillbehör som behöver en drivrutin bör dyka upp. Du kan också se vilken hastighet olika usb-prylar har stöd för.

Du kan själv utforska de olika kategorierna och se vad du hittar.