Hur ofta använder du 3d touch på din Iphone? 3d touch är alltså de olika funktioner du kommer åt genom att trycka hårt på skärmen, till exempel på en ikon på hemskärmen för att få fram genvägar till ofta använda funktioner.

3d touch dök först upp i Iphone 6S för tre år sedan och i IOS 11 använder Apple funktionen flitigt. I nya Kontrollcenter, till exempel, kommer du åt en mängd extrainställningar genom att trycka hårt på de olika ikonerna. Men om du inte redan vet om det eller gillar att experimentera finns ingen indikation på att dessa funktioner finns.

Det här tycker gränssnittsdesignern Eliz Kılıç är en stor miss i Apples grafiska design. Gränssnitt ska vara intuitiva, och hon tycker inte det är konstigt om många användare helt har missat många 3d touch-funktioner. Eliz Kılıç jämför situationen för 3d touch med om länkar på webben hade samma utseende som vanlig text. Hur ska användare kunna veta var det finns 3d touch-funktioner utan någon visuell ledtråd att ”här finns det mer att hämta”?

Hennes eleganta lösning är att lägga till en liten halvgenomskinlig båge i nedre högra hörnet vid de knappar och andra gränssnittselement som har 3d touch-funktioner. Hon visar hur det kunde se ut i Kontrollcenter, på låsskärmen och i Mail.

Reaktionerna på Eliz Kılıçs artikel på Medium har varit positiva och flera utvecklare har skickat in buggrapporter till Apple utifrån hennes förslag.