Apple har skrivit under ett kontrakt med fackförbundet för manusförfattare i USA, Writers Guild of America. Kontraktet ger författarna bättre grundläggande villkor än fackets standardkontrakt, rapporterar Variety.

Standardkontraktet har inga minimikrav för ersättning till material som strömmas gratis, men Apples kontrakt innebär att manusförfattare har rätt till skribentersättning, veckolön, och ersättning för återpublicering i andra kanaler (till exempel på dvd).

Fackets chefer hoppas att avtalet med Apple kommer leda till bättre villkor för deras anslutna författare när nya kontrakt ska förhandlas med andra företag. Dagens standardavtal gäller fram till 1 maj 2020.

För Apples del kan avtalet vara ett sätt att locka till sig fler författare för att få fart på sin tv-satsning.