Digital hälsa eller digitalt välmående är ett begrepp som handlar om hälsosamma teknikvanor, till exempel att inte använda mobilen när du har gått och lagt dig eller när du borde vara fokuserad på ett barn.

Med en smart mobil ständigt till hands är det lätt att falla för frestelsen att kolla Facebook eller Twitter, eller göra något annat som du sedan ångrar. Det här försöker en del utvecklare hjälpa till med, och på Android finns ett antal appar som har som mål att hjälpa användaren att bete sig hälsosammare.

På IOS går inte det, eftersom appar inte har någon kontroll över resten av systemet. Det hoppas nu en grupp utvecklare som kallar sig Digital Wellness Warriors ändra på med en namninsamling som ska lämnas över till Apple.

Målet är att få Apple att öppna IOS utvecklarverktyg så att det blir möjligt att bygga appar som till exempel kan autosvara på meddelanden, stänga av tillgången till vissa appar vid utsatta tider, och föra statistik över användandet av olika appar.

Sannolikheten att Apple faktiskt öppnar för den här typen av appar får nog sägas vara låg, men företaget har redan visat visst intresse för digitalt välmående så det är möjligt att en del av dessa funktioner byggs in i IOS 12 och senare versioner av systemet.