Under en pågående rättegång där problemen med det så kallade ”touch disease” (ett problem där delar av skärmen kan sluta svara) behandlas kommer en rad intressanta uppgifter fram, rapporterade av Motherboard. Apple ska ha tvingats visa delar av interna dokument för rätten, som låter oss veta mer om vad Apple visste om problemen.

Bland annat framkommer att Apple kände till att Iphone 6 hade en 3,3 gånger högre risk att böjas än Iphone 5S (vilket telefonerna också gjorde i flera fall). För Iphone 6 Plus var samma risk hela 7,2 gånger högre än Iphone 5S.

Missa inte! Dyrt att kopiera Iphone: Seger för Apple i jättestriden mot Samsung

Utåt sade dock Apple att båda modellerna hade blivit ”ordentligt testade” och att det var extremt ovanligt med böjda telefoner.

Problemen med alltför för klena telefoner skapade även ett annat följdproblem, det så kallade ”touch disease” där modulen som känner av att du rör vid pekskärmen kan hoppa ur sin plats på grund av en för flexibel konstruktion. Apple å sin sida hävdar att problemen beror på telefoner som tappats för många gånger.

I all tysthet förändrades produktionen av de aktuella modellerna i maj 2016, och kort därefter lanserades ett reparationsprogram som kan ge drabbade kunder en ny enhet för en ”serviceavgift” på 1 701,63 kronor. Rättegången mot Apple för problemet startade redan 2016 och fortsätter som tidigare.

Apple iPhone 6 32GB Pris vid test: 3420 kr.

Bästa pris just nu: 3425 kr