De flesta Macanvändare har någon gång drabbats av ett irriterande problem: Mac OS säger stopp när du försöker mata ut en extern lagringsenhet, en hårddisk eller ett usb-minne till exempel.

Efter att du har tryckt på mata ut-ikonen tuggar datorn en stund och sedan får du upp en varningsdialog om att det inte går. Ibland står det klart och tydligt vilket program som använder skivan, till exempel Word eller Förhandsvisning. Men ofta står det bara ”ett eller flera program” och att gissa sig fram och stänga av program efter program bara för att få ut skivan är inte så kul. Du får även en fråga om du vill tvinga utmatning, men hur kan du avgöra om det är säkert?

Med hjälp av ett kommando i terminalen ser du exakt vilka filer som ligger öppna på skivan i fråga. Skriv in följande kommando (ersätt ”Dinskiva” med namnet på skivan du vill mata ut) följt av retur, och fyll i ditt lösenord:

sudo lsof | grep /Volumes/Dinskiva

Efter en stunds arbete kommer du få upp en lista med alla öppna filer på skivan, vilka processer som har öppnat dem, och vilken användare som äger processen.

Genom att titta på listan kan du försöka avgöra om det handlar om något viktigt du inte bör avbryta, eller om någon systemprocess som kommer startas igen när du återansluter skivan. Ett typexempel är processerna mds och mds_store – det är Spotlight som indexerar skivan. Om lsof bara visar filer som har öppnats av dessa processer kan du utan problem tvinga utmatning av skivan.

Om du däremot ser några filer som ser ut att vara dina dokument kan du se vilka program som har öppnat dem och avsluta dessa för att få ut skivan.