2015 presenterade Apple planer på två europeiska datacenter i Danmark och Irland. Det danska centret i Viborg är igång och Apple redan har påbörjat ett andra bygge i Åbenrå nära tyska gränsen på Jylland, men det irländska har motarbetats.

Efter flera turer i domstol har Apple nu meddelat att planerna på ett datacenter i Athenry, County Galway, har skrotats.

Apple fick de ursprungliga tillstånden av den irländska staten, men de överklagades av flera boende i området som bland annat menade att Apple inte hade visat hur datacentret i praktiken skulle drivas till hundra procent av förnyelsebar energi, skriver Irish Times.

I det senaste överklagandet, av ett ”slutgiltigt” tillstånd som gavs i oktober förra året, meddelade domstolen att vissa frågor måste skickas vidare till EU-domstolen för utlåtanden, vilket kan ta flera år.

Amerikanska miljöingenjören Allan Daly är en av de som har drivit fallet mot Apple, och är även inblandad i överklagandet av tillstånd för ett datacenter norr om Dublin som har getts till Amazon.