Många Macanvändare är även Iphone- och Ipad-användare, och bland dessa är det i sin tur många som vill arkivera sina foton och videor från IOS på datorn där de ligger tryggt förvarade och kan säkerhetskopieras på olika sätt både lokalt och till molnet.

Då är det irriterande om själva importen strular, och är du inte säker på att alla bilder har kommit över vågar du kanske inte rensa upp på enheten och frigöra utrymme. Med den begränsade lagringen på Iphone och Ipad kan det snabbt innebära problem att ta nya bilder och installera nya appar. Problemet kan uppstå både med Bilder och Bildinsamling, men också med tredjepartsprogram.

För att komma till rätt med problem kan du använda det mångsidiga programmet Bildinsamling och en beprövad teknik: uteslutningsmetoden.

Börja med att öppna Bildinsamling och anslut den trilskande enheten. Försök sedan importera hälften av alla bilder och videor, antingen till Bilder eller till en mapp. Har du extremt många kan du istället välja att ta en mindre andel åt gången.

Om det fungerar utan några felmeddelanden kan du gå igenom och kontrollera att alla bilderna verkligen har förts över med full upplösning, och sedan radera dem från enheten med Bildinsamlings radera-knapp (se till att du har precis samma bilder markerade). Försök sedan samma sak med nästa del. Om du får något felmeddelande delar du upp den samlingen i två igen och försöker med den ena halvan. Upprepa proceduren tills du antingen är helt klar eller har lokaliserat felmeddelandena till en liten samling bilder.

Försök föra över och sedan radera så många av bilderna som möjligt från enheten, och lämna de strulande bilderna kvar till sist. Förhoppningsvis löser sig problemet av sig självt när IOS friar upp utrymme och uppdaterar sin bilddatabas, men har det inte gjort det kan du försöka föra över varje enskild bild till datorn och på det viset ta reda på exakt vilka bilder det är som inte fungerar.

En sista utväg är då att försöka skicka bilderna till dig själv från enheten, till exempel via mejl. Se till att du skickar de fullstora och inte kopior med lägre upplösning. Får du över dem kan du radera även dessa från enheten.