Redan i januari rapporterade vi att Apple förbereder sig för att skicka en gigantisk summa pengar till Irland efter den senaste tidens stridigheter med EU om Apples närvaro i Irland varit lagenlig eller ej.

I augusti 2016 menade EU-domstolen att Apple betalat för lite skatt för sina verksamheter på Irland. Både Apple och Irland hävdar å ena sidan att upplägget varit fullt tillåtet, och Tim Cook menade i en intervju att han är helt säker på att beslutet skulle upphävas. EU-domstolen hävdar å andra sidan att Apples skattesats på låga 0,5 procent varit skräddarsydd och enbart tillgänglig för Apple, vilket skulle göra den otillåtet låg.

Missa inte: Inför GDPR: Whatsapp höjer åldersgränsen i EU

Apple

Kvar står Apple nu med en gigantisk kvarskatt till Apple som ska betalas under 2018. Summan ska uppgå till 13 miljarder euro, eller drygt 135 miljarder svenska kronor. Financial Times rapporterar nu att Apple ska börja betala en första delsumma från och med maj i år, för att i september 2018 ha betalt hela summan.

Men det slutar inte där. Striden mellan Irland, Apple och EU lär fortgå i flera år framöver. Under tiden kommer pengarna förvaras på ett deponeringskonto, där Apple nu alltså ska börja sätta in pengar.