Hur fungerar det?

Apple Watch prioriterar att hela tiden använda den typ av anslutning som är mest energisnål. Har vi vår Iphone i närheten kommer klockan hämta all information från mobilen, istället för att hämta notiser och annat från sin egen 4g-anslutning.

Om Apple Watch tappar kopplingen till vår Iphone kommer den ansluta till ett wifi-nätverk som Apple Watch känner till sedan tidigare, om ett sådant finns. Finns inte heller det, eller om vi kommer för långt bort från wifi-anslutningen, hoppar klockan över till sin egen 4g-anslutning och kan därmed fungera precis som vanligt (förutsatt att det finns mobiltäckning).

Apple Watch Series 3 Gps + Cellular
Foto: AppleEn grön knapp för mobilnät betyder att klockan är ansluten till mobilnätet. Antal staplar anger hur stark täckning vi har. En vit symbol betyder att vi använder vårt mobila dataabonnemang, men att klockan är ansluten till vår Iphone. Precis som i Iphone kan vi också stänga av mobilnät om vi inte vill använda det.

Vidare behöver klockan behöver inget separat sim-kort utan använder e-sim-tekniken, alltså ett elektroniskt sim-kort inbyggt i klockan. Innan klockan ställs in (vilket görs som vanligt i Apple Watch-appen) är det bra att kontrollera om det finns några uppdateringar i mobiloperatörsintällningarna. Det görs via Inställningar > Allmänt > Om på din Iphone. Finns en uppdatering från din operatör ser vi då ett alternativ för att uppdatera operatörsinställningar.

Vilka begränsningar finns?

Även om Apple Watch nu finns med mobiluppkoppling betyder det inte att vi kan använda klockan precis som vanligt när vi är utan mobil. Appar från tredje part fungerar inte klockrent, vi måste till exempel har vår Iphone igång och ansluten till wifi eller mobilnät (men inte nödvändigtvis finnas i direkt närhet av klockan) för att Apple Watch ska kunna hämta pushnotiser från tredje part, trots mobiluppkopplingen. Samma sak gäller om vi vill ta emot vanliga sms och mms.

Roaming
Mobildata-roaming utanför Sveriges gränser fungerar inte med Apple Watch Series 3 Gps + Cellular. Mobildata med Apple Watch fungerar i dagsläget bara i Tres mobilnät i Sverige, delvis på grund av att Apple Watch till skillnad från Iphone inte finns i en universell modell med stöd för världens alla mobildataband. Roaming fungerar helt enkelt inte på Apple Watch.

Batteritid
4g-uppkopplingen drar mycket ström. Att använda mobildata kommer dränera batteriet betydligt snabbare än vanligt, särskilt om vi samtidigt använder gps samtidigt. Därför kommer Apple Watch som tidigare nämnt göra allt den kan för att använda sina egna uppkoppling så lite som möjligt. Apples egna tester uppger samma batteritid som för alla andra modeller: 18 timmar. Andra tester har visat att det kan vara svårt att ens ta sig igenom en hel dag med Apple Watch om klockan hela tiden är uppkopplad till 4g-nätet.

Apples egna tester visar också att Apple Watch bara klarar av en (!) timmes telefonsamtal om det sker helt på klockans egna uppkoppling. Om klockan är ansluten till Iphone klarar den tre timmars telefonpratande. Appen Träning orkar klockan med i tio timmar om den är ansluten till Iphone, fem timmar om den är frånkopplad från Iphone och använder sin egen gps, men bara fyra timmar om den använder både gps och mobildata.

Klart är att ju mer vi använder mobiluppkopplingen på Apple Watch, desto mer ström kommer klockan sluka. Räkna med att behöva ladda oftare. Å andra sidan, när vi inte använder mobiluppkopplingen är batteritiden oförändrad.

Apple Watch Series 3 Gps + Cellular
Foto: Apple

Visst kan det vara skönt att lämna mobilen hemma på promenaden eller träningspasset, och ändå kunde skicka ta emot ett sms eller ringa ett telefonsamtal om det krisar. Men en Apple Watch med mobiluppkoppling är inte en total ersättare för mobiltelefonen, om någon hade hoppats på det. Vi behöver fortfarande en Iphone, inte minst för att ställa in klockan från första början. Istället bör mobiluppkopplingen mer ses som ett komplement till vår Iphone, som gör att det blir möjligt för många att lämna Iphone hemma vid några fler tillfällen än tidigare.

Vad är nytt i själva klockan?

Förutom att Apple Watch Series 3 Gps + Cellular har ett e-simkort och ett 4g-chip är skillnaderna mot vanliga Apple Watch Series 3 små. I klockorna finns samma interna komponenter, processor och liknande, med få undantag.

En skillnad är dock att mobilmodellen har 16 gigabyte intern lagring istället för åtta gigabyte i modellen med enbart gps. Varför vet vi inte, men kanske är det för att kunna spara ännu fler spellistor från Apple Music offline och lokalt på klockan istället för att alltid förlita sig på mobiluppkopplingen.

En annan liten detalj är att 4g-modellen har en keramisk baksida till skillnad från komposit i gps-modellen.