Bara för Pages: Smart anteckning och teleprompter (men se upp för betan)

Pages har helt klart fått mest uppmärksamhet i uppdaterade Iwork. En av de största nyheterna finns bara i just Pages och kallas Smart anteckning (Smart Annotations på engelska). Det är en på pappret riktigt smart funktion som gör att vi kan anteckna helt fritt i dokumentet – ringa in ord, stryka över, stryka under, precis som vi annars kan göra med hederliga penna och papper.

Läs också! De 8 bästa apparna till nya Ipad med Apple Pencil

Iwork guide

Våra anteckningar hakar dessutom fast i det ord vi ringat in så vi kan fortsätta redigera dokumentet och lägga till text både före och efter vår anteckning, samtidigt som anteckningen ligger kvar runt ordet.

Men Smart anteckningar är en beta-version, och det märker vi av. Ibland fungerar det precis som utlovat, andra gånger lyckas våra anteckningar inte haka fast i de ord vi ringar in eller stryker över, och blir kvar någonstans mitt i dokumentet när vi fortsätter skriva.

Apple skriver också att dokument som redigeras med Smart anteckning bör dupliceras då det rör sig om en betaversion – vilket inte är särskilt betryggande. Kanske bör vi avstå att använda denna funktion tills den är helt stabil, åtminstone för de viktigaste dokumenten.

Bland övriga, icke Apple Pencil-relaterade nyheter ska också nämnas att det tillkommit en hel del nya symboler och tecken att använda sig av samt att det nu är möjligt att göra egna böcker i Pages, både på IOS och Mac OS.

Iwork guide

I Pages har det också tillkommit ett intressant Presentatörsläge, vilket helt enkelt fungerar som en digital teleprompter. Sådana funktioner finns redan som tredjepartappar, men nu är det alltså inbyggt i Pages.

Iwork guide
Vi slå på och av automatisk rullning av texten och även justera hastigheten.

Överlag är det sena men desto mer välkomna uppdateringar till Iwork, åtminstone om du har något intresse av att använda Apple Pencil och Ipad. Det är helt enkelt lättare att skapa lite mer kreativa dokument, presentationer eller kalkylblad numera.

Tilläggas bör också att alla funktioner som är menade för Apple Pencil går lika bra att använda med fingrarna, med reservation för att vi får lite bättre precision med pekpennan.