Skolor som vill använda Apples plattform får det nu betydligt enklare när det gäller elevernas lagring av egna dokument och filer. Apple har nämligen meddelat att utrymmet du får med ett gratiskonto på Icloud utökas från 5 till 200 gigabyte för skolelever.

Med mångdubblingen av utrymme kommer de flesta skolor slippa ifrån att ordna egen lokal lagring av elevers data, vilket tidigare mer eller mindre blev ett tvång om de jobbade med exempelvis video.

Det är ännu okänt om höjningen även kommer gälla studenter vid högre utbildning. Vi återkommer så snart vi vet mer.