Är du en av de lyckliga få som har en ny Imac Pro? Grattis! Då har du den första Macen med Apples egenutvecklade styrkrets T2, som vi räknar med kommer dyka upp även i Macbook Pro och andra Macmodeller när Apple uppdaterar dem.

T2-kretsen är en sambandscentral som kopplar ihop flera delar av datorn. Den styr bland annat lagringen, som därmed inte behöver några fristående styrkretsar utan ligger som rena flashminneskretsar direkt på moderkortet.

En viktig funktion är att styra datorn i de första ögonblicken när du har startat den. Det är T2-kretsen som avgör vilket operativsystem som ska startas, och det utnyttjar Apple med ett nytt säkerhetsystem som gör att Macen inte startar med vilket system som helst – om du inte godkänner det.

Startsäkerhetsverktyg är ett nytt program som du kommer åt genom att starta Imac Pro och kommande Macar med T2-krets (eller motsvarande uppdaterade styrkrets) i Återställningsläget. Det gör du genom att hålla inne cmd-R när du startar eller startar om datorn.

Programmet använder dina användarkonton från den vanliga installationen Mac OS på datorn, och du måste alltså fylla i ett adminlösen för att låsa upp och ändra inställningar.

I programmet hittar du följande inställningar:

Säker start Mac

1. Firmware-lösenord

Det här är samma funktion som har funnits länge på Mac och kan förse basmjukvaran med ett separat lösenord. Utan lösenord kan Macen inte startas i något annat än det vanliga läget med din utvalda startskiva.

2. Säker start

Här väljer du vilken säkerhetsnivå du vill ha på systemstart. Med Full säkerhet kan bara systemet som är installerat på den interna lagringen och system som Apple klassar som betrodda starta. Det gäller nuvarande version av Mac OS (till exempel en installationspinne skapad med verktyget som följer med ”Installera MacOS High Sierra”-programmet), men också Windows 10 Fall Creators Update och senare, om du installerade det med hjälp av Boot Camp-assistenten.

Säker start Mac

Med Medelsäkerhet kan alla signerade versioner av Mac OS och Windows startas. Till skillnad från med Full säkerhet krävs ingen internetanslutning för att kontrollera den kryptografiska signaturen.

Ingen säkerhet är den lägsta nivån, och innebär att datorn snällt startar vilket system som helst, till exempel olika Linux- och Unixvarianter.

3. Extern start

Här ställer du in om du vill att datorn ska kunna startas från en extern skiva, till exempel ett usb-minne.