Förra onsdagen försvann plötsligt meddelandeappen Telegram från App Store. Utvecklarna sade först ingenting, men när användare började undra på Twitter fick de svaret att Apple hade uppmärksammat dem på olagligt innehåll som gjordes tillgängligt via appen och att den därför hade stoppats tills utvecklarna kunde stoppa det.

Telegram kom sedan tillbaka efter några timmar och vi fick inte höra något mer. Nu rapporterar 9 to 5 Mac att det olagliga innehållet i fråga var barnporr, och att det var användare som varnade Apple, som bekräftade innehållet och omedelbart stoppade appen.

App Store-redaktionen kontaktade sedan Telegram och myndigheter, bland annat amerikanska National Center for Missing and Exploited Children.

Telegram är känt för sina hårt krypterade privata meddelanden, men eftersom Apples redaktörer kunde bekräfta innehållet kan det knappast ha rört sig om material som delades privat mellan olika användare utan snarare material som publicerades i öppna grupper eller fanns via någon plugin.