När Iphone släpptes förändrade Apple sättet vi ser på smarta telefoner och hur vi kommunicerar med varandra. Alla är dock inte överens om att det är enbart positivt. Två av Apples investerare, Jana Partners och California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), kräver nämligen i ett öppet brev att Apple satsar mer forskning på smartphone-beroende. Tillsammans äger de drygt två miljarder aktier i Apple.

Det är framför allt hur smarta telefoner påverkar barns utveckling som oroar de båda investerarna. De har redan gått igenom en del forskning och kommit fram till att Apple måste ge föräldrarna fler tyglar så att barnen använder telefonerna ”på ett optimalt sätt”. De menar att så som användningen ser ut i dag påverkar den koncentration, emotionell hälsa, sömn och empati.

Vidare önskar investerarna mer forskning från Apples sida med fokus på barnens mentala hälsa.

”Det finns växande bevis för att, åtminstone när det kommer till några av de yngsta användarna, att detta kan ha negativa konsekvenser”, skriver de.

”Den växande samhälleliga oron kommer på en punkt att påverka Apple”.

Men det är inte bara Apple som får kritik i brevet. Även föräldrar måste dra sitt strå till stacken. De måste bland annat begränsa barnens tillgång till sociala medier.

”Det är ingen hemlighet att sociala medier och applikationer, där Iphone och Ipad är den primära inkörsporten, är designade att vara så beroendeframkallande och tidskonsumerande som möjligt. Det har skaparna bekräftat”.

Lösningen på problematiken tycks vara utökad föräldrakontroll inbyggd i mjukvaran. Apple själva har inte kommenterat.