Tim Cook

Apples kassakistor fortsätter fyllas och har gjort så i många år. Att Tim Cook tog över efter Steve Jobs verkar inte ha påverkat den utvecklingen, men Wall Street Journal har hittat ett område där dagens Apple ligger sämre till än på Jobs tid. Och med tanke på Tim Cooks bakgrund är det lite förvånande.

Det handlar nämligen om tiden det tar från att en ny produkt lanseras tills den finns att köpa. De senaste sex åren har det tagit i genomsnitt 23 dagar, medan det tog 11 dagar de föregående sex åren, rapporterar Wall Street Journal.

Samtliga helt nya produkter som har lanserats sedan Cook tog över – Apple Watch, Airpods och Homepod – har försenats. Å andra sidan har Apple börjat erbjuda fler varianter av till exempel Iphone, och tillverkar avsevärt fler enheter av varje ny produkt vilket så klart gör logistiken mer komplicerad.