Gatekeeper är Apples namn på den infrastruktur som är inbyggd i Mac OS och ser till att inte vilket program som helst kan köra hur som helst. Inställningarna för Gatekeeper, det lilla som finns, hittar du i Systeminställningar -> Säkerhet och integritet -> Allmänt.

Inställningarna för Gatekeeper

När du köper en ny Mac är den inställd på den lite ledigare inställningen, att program från både App Store och ”angivna utvecklare” får öppnas. Det senare innebär helt enkelt program som har fått en kryptografisk signatur som styrks av Apple. Utvecklaren är med i Apple Developer Program. Om någon upptäcker något fuffens med ett sådant program kan Apple dra in certifikatet och därmed sätta stopp för att programmet körs.

Förr i tiden fanns även ett alternativ att ställa in Gatekeeper på att tillåta alla program att köras, men det är numera en dold inställning du måste göra via Terminal, och ingenting vi rekommenderar ens för avancerade användare. Det ökar risken att drabbas av skadeprogram ganska rejält.

Så kringgår du din egen begränsning

Som tur är har Mac OS ett enkelt sätt att komma runt Gatekeeper när du själv har hämtat ett program och är säkert på att du kan lita på utvecklaren. Det kan till exempel vara ett öppet källkodsprogram som du inte vill kompilera själv och laddar ner en färdig version från Github, eller välkända program vars utvecklare helt enkelt inte vill vara med i Apples utvecklarprogram.

Dialogruta för att öppna program från okänd utvecklare
Till vänster varningen som dyker upp om du dubbelklickar på ett program som inte har signerats kryptografiskt. Till höger samma varning när du högerklickar och väljer Öppna.

Leta upp det hämtade programmet i Finder, ctrl/höger-klicka på det för att visa kontextmenyn, och välj Öppna. Precis som när du dubbelklickar på programmet visas nu en dialogruta som säger att programmet har laddats ner från internet och kommer från en okänd utvecklare. Men till skillnad från när du dubbelklickar finns nu en knapp för att trotsa Gatekeeper och ändå öppna programmet.

Om du ganska sällan laddar ner program från andra platser än App Store kan du utnyttja den här möjligheten för att höja din säkerhet en aning. Ställ in Gatekeeper på att enbart tillåta program från App Store, och använder högerklick+öppna för att kringgå begränsningen för de program du själv har letat upp och laddat ner från nätet.