Om du någon gång skulle hamna i en nödsituation är det viktigt för ambulanspersonal, läkare och annan vårdpersonal att veta om du till exempel har någon allergi, vilken blodgrupp du har och och du lider av högt blodtryck, diabetes eller något annat.

Är du då inte själv vid medvetande och kan tala om att du till exempel är allergisk mot ett visst antibiotikum kan din räddning bli IOS-funktionen Medicinskt ID som gör att vem som helst kan kolla upp din externa hälsoprofil på din Iphone utan att låsa upp den.

Med ett Medicinskt ID väljer du exakt vilka uppgifter om din hälsa som du vill dela med dig av. Så här aktiverar du och ställer in funktionen.

  • Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Medicinskt ID längst ner till höger.
  • Tryck Ändra uppe till höger.

På skärmen som nu dyker upp fyller du i alla de valfria uppgifter som sedan ska visas. Längst upp hittar du inställningen för att visa Medicinskt ID på låsskärmen (så att ambulanspersonal och andra kan se informationen utan att låsa upp din Iphone).

Redigera Medicinskt ID på Iphone

Namn, längd, vikt, födelsedatum är grunduppgifterna. Du kan även fylla i blodgrupp, hälsotillstånd, medicinska anteckningar, allergier och reaktioner, samt läkemedel. Om du till exempel har diabetes och högt blodtryck, och tar statiner, fyller du i det under medicinska anteckningar respektive läkemedel.

Nödkontakter har två funktioner. För det första får dessa automatiskt ett meddelande med din position om du aktiverar Iphones Nödsamtal SOS-funktion. Men vårdpersonal får också en möjlighet att ringa dina närstående snabbare genom att se kontakternas nummer om något skulle hända dig.

Tänk på att vem som helst med tillgång till din Iphone kan se informationen du angett i Medicinskt ID om du har aktiverat visning på låsskärmen. Du måste alltså väga din integritet mot vikten av att upplysa vårdpersonal i en nödsituation. Ta alltså bara med sådan information som kan påverka vårdbeslut. Är du osäker kan du fråga din vårdcentral eller vårdupplysningen om till exempel vilka allergier, mediciner och tillstånd som kan vara viktiga att upplysa om.