Hårddisk

Vad är apfs?

Med lanseringen av Mac OS High Sierra har Apples nya filsystem apfs till slut blivit standard i företagets samtliga operativsystem. Apfs (Apple File System) är företagets första nya filsystem sedan hfs+ lanserades 1998. Det var i sin tur bara en uppdatering av hfs som släpptes 1985 tillsammans med Apples första hårddisk för Macintosh.

Apfs är ett modernt filsystem som tar idéer från många håll för att vara så robust och framtidssäkert som möjligt. Det är utvecklat med flashminne som huvudsakliga lagringsmedium, men kan användas på andra medier också.

Bytet till ett nytt filsystem är en stor omställning och det är många som har frågor om olika saker. I den här artikeln samlar vi svaren på de vanligaste frågorna och föreslår en del lösningar på problem som kan uppstå.


Varför har Apple utvecklat apfs? Vad är fördelarna?

Hfs+ har blivit väldigt gammalt och är ett lapptäcke av olika tekniker för att hålla liv i det. Apfs är anpassat för moderna krav och användningsområden. Eftersom ssd:er slits av skrivoperationer är apfs anpassat för att minimera dessa, bland annat genom att återanvända data så mycket det går. Det märker du till exempel om du duplicerar en stor fil – det sker nästan omedelbart, oavsett hur stor den är. Backupföretaget Backblaze har skrivit en stor genomgång av apfs som går igenom de många fördelarna i detalj.

High Sierra uppdaterar automatiskt till apfs, kan jag hindra det?

Ja! Det kanske inte verkar så eftersom det inte syns ett spår av några alternativ i installationsprogrammet, men via Terminal kan du ändå köra igång en uppdatering som hoppar över apfs-konvertering. Läs mer här.

Vilka problem kan uppstå med apfs?

Det har rapporterats att en del spel inte fungerar i High Sierra med apfs, bland annat Civilization V. En del av dessa lär ha uppdaterats vid det här laget, medan andra fungerar om du placerar dem på en annan skiva eller i en skivavbildning med hfs+, så det ska inte vara skäl nog att undvika uppdateringen.

Går det att återgå till hfs+ om jag har uppdaterat till apfs?

Nej, inte utan att formatera om och därmed radera all data på disken.

Kan jag fortfarande använda klonprogram för att backa upp min startskiva?

Ja, men med några saker att tänka på. Både Superduper och Carbon Copy Cloner har uppdaterats med stöd för apfs. Det kanske säkraste sättet att uppdatera klonen är att starta Macen från din senaste klon med Mac OS High Sierra, uppdatera det systemet till apfs och låta den uppdatera filsystemet till apfs, och sedan börja klona från Macens inbyggda disk till den nu uppdaterade klonen.

Kommer Apple sluta stödja hfs+?

Inte inom överskådlig tid, men förmodligen kommer färre och färre funktioner fungera med hfs+. Time Machine till exempel lär ganska snart kräva apfs. Själva Mac OS kommer förmodligen övergå till att enbart kunna starta från apfs inom några år.

Bör jag uppdatera mina externa diskar till apfs?

Om du inte behöver krypterade diskar kan du uppdatera, och om det är en extern ssd kan vi till och med rekommendera det eftersom apfs är effektivare och bättre på att minimera antal skrivningsoperationer vilket kan öka livslängden på den. Tänk på att system äldre än Mac OS Sierra inte kan läsa eller skriva apfs-diskar.

Apfs har inbyggt stöd för kryptering, betyder det att jag kan stänga av Filevault?

Nej. Filevault i Mac OS High Sierra använder apfs inbyggda krypteringsfunktion, men om du stänger av det används ingen kryptering alls. Bara för att det finns stöd för något betyder det inte att det automatiskt är aktiverat.

Påverkar apfs Time Machine på något sätt?

Ja och nej. Om du har en Time Machine-backup på en extern disk eller Time Capsule och den är hfs+-formaterad kommer den fortsätta vara det och fungera som vanligt. Men Mac OS High Sierra med apfs använder en ny funktion som heter snapshots för att skapa tillfälliga backuper medan du är utanför hemmet. Det gör att ditt lediga hårddiskutrymme kan se ut att krympa på ett onaturligt sätt, men så fort du kommer hem och Time Machine gjort sitt frigörs utrymmet igen.

Jag har uppdaterat till Mac OS High Sierra och mitt lediga lagringsutrymme ser ut att pendla vilt, och när jag tömmer papperskorgen verkar det inte hjälpa alls. Vad är det frågan om?

Se ovanstående svar. Det handlar om att Time Machine kan skapa snapshots för att säkra precisa backuper. Om Time Machine är aktiverat men datorn inte har tillgång till backupdisken kommer systemet spara allt tills den har det, vilket innebär att du i princip inte kan frigöra mer utrymme genom att radera filer tills du har anslutit till den igen.