2013 fick Apple mycket negativ uppmärksamhet då det uppdagades vilket komplicerat upplägg företaget använde för att minimera sin betalade skatt för all försäljning utanför USA. Dotterbolag i Irland som egentligen styrdes från USA var bara en av komponenterna, och EU-kommissionen inledde sin undersökning som till slut ledde fram till beslutet att Irland måste upptaxera Apple med 127 miljarder kronor i dagens penningvärde.

Vad Apple gjorde därefter har varit mindre känt, fram tills idag. Bland de tusentals dokument som har släppts till nyhetsredaktioner runt om i världen i det som kallas Paradisläckan, där 13,4 miljoner filer från bland annat internationella advokatbyrån Appleby har läckt till pressen, finns nya uppgifter om Apple.

I början av 2014 kontaktade Apple Appleby och ville ha förslag på hur företaget skulle kunna stuva om bland sina dotterbolag för att maximera sin vinst efter regeländringar i Irland. Valet föll på Jersey, och Applebys advokater kommentarer de lyckade affärerna i olika mejl, rapporterar The Guardian.

I ett uttalande säger Apple att företaget har följt existerande lagar runt om i världen och inte undanhållit någon skatt. Företaget går också in på den politiska aspekten:

– I nuvarande internationella skattesystem beskattas vinster utifrån var värdet skapas. Skatterna Apple betalar baseras på den principen. Huvuddelen av värdet i våra produkter skapas otvivelaktigt i USA … så vi betalar mest skatt i USA. Vi förstår att en del vill ha en ändring av skattesystemet så att multinationella företags skatter fördelas jämnare bland de länder där de gör affärer … På Apple följer vi lagen och om systemet ändras kommer vi följa de nya reglerna.