Apple lanserade under sommaren en blogg där Apple skriver om sitt arbete med så kallad maskininlärning. I ett nytt inlägg, som Macrumors först upptäckte, beskriver företaget detaljer om hur vår Iphone lyssnar efter de magiska orden som aktiverar röstassistenten, ”Hej Siri.”

Inbyggt i Iphones ”rörelseprocessor” (M7 och senare) finns en minimal enhet för taligenkänning som är igång hela tiden, och hela tiden lyssnar efter ”Hej Siri.” När taligenkänningen tycker sig höra de två orden startar en process för att avgöra hur troligt det faktiskt var att ”Hej Siri” uttalades. Orden ges ”poäng” på en poängskala med två trösklar. Når uttalet den högre tröskeln kommer Siri aktiveras och lyssna efter ägarens kommando.

Läs också: Sex år sedan Apple presenterade Siri

Når processen däremot den lägre tröskeln, men inte den högre gränsen för vad som bedöms vara ett ”Hej Siri” fortsätter den ändå att lyssna extra uppmärksamt i några sekunder. Under de sekunderna sänks också kraven för att aktivera Siri – användaren får helt enkelt en andra chans, där det är lättare att aktivera röstassistenten den andra gången. Efter några sekunder återgår Iphone till att använda de två normala trösklarna. Apple menar att detta är ett sätt att öka användbarheten med funktionen, utan att Siri aktiveras i onödan alltför ofta.

Fler detaljer och hela inlägget finns att läsa på Apples maskininlärnings-blogg.

Apple iPhone 8 64GB Pris vid test: 7795 kr.

Bästa pris just nu: 6580 kr