Två och ett halvt år efter att Apple ursprungligen avslöjade planerna på ett nytt stort datacenter i Athenry i Irland har företaget nu fått ett slutgiltigt godkännande.

Planerna godkändes snabbt av lokala myndigheter men ifrågasattes av tre boende i området som har försökt stoppa bygget i flera instanser. Gruppen som motsätter sig planerna leds av en miljöingenjör och anser att Apple kommer utgöra en belastning på Irlands elnät och att företaget inte har tydliga planer för hanteringen av utsläpp från anläggningen.

Nu ser det alltså ut som det är fritt fram för Apple att börja bygga. Företagets datacenter i Viborg utanför Århus presenterades samtidigt som det irländska, men är snart färdigt.