Återhämtningsläge på Iphone

Apple har ändrat aktiveringsmetoden för flera felsökningsfunktioner i Iphone med nya Iphone 8 (och förmodligen Iphone X). Det gäller tvångsomstart, återhämtningsläge och dfu-läget (samt hur du lämnar dessa). Fram till Iphone 6S använde alla modeller samma teknik, en kombination av hemknappen och sidoknappen. Eftersom Iphone 7 saknar fysisk hemknapp tvingades Apple byta till att använda en av volymknapparna tillsammans med sidoknappen, men det verkar inte ha varit optimalt i Apples ögon.

Så tvångsomstartar du Iphone 8

Tryck på volym upp, sedan volym ner, och tryck till sist och håll inne sidoknappen tills telefonen startar om. Du behöver trycka förhållandevis snabbt.

Aktivera återhämtningsläge

Koppla in telefonen i datorn med en lightning-kabel. Tryck på volym upp, sedan volym ner, och till sist sidoknappen som du fortsätter hålla intryckt medan Iphone startar om och hela tiden till skärmen blir svart och visar att du ska ansluta till Itunes.

Aktivera dfu-läge

Dfu-läget är ett djupare återhämtningsläge som kan rädda en Iphone som annars inte klarar att installera IOS. Så här aktiverar du det på Iphone 8 och Iphone 8 Plus:

  1. Anslut telefonen till datorn med lightning-kabel.
  2. Tryck på volym upp, sedan på volym ned, och tryck sedan och håll sidoknappen intryckt i 10 sekunder tills skärmen blir svart.
  3. Fortsätt hålla sidoknappen intryckt och tryck och håll volym ner-knappen inne i fem sekunder.
  4. Släpp sidoknappen men fortsätt hålla volym ner-knappen intryckt i ytterligare 10 sekunder. Skärmen ska fortsätta vara svart.
  5. Öppna Itunes så ska ett meddelande dyka upp om att Itunes har upptäckt en Iphone i återhämtningsläge.

Så lämnar du dfu- och återhämtningslägena

Från återhämtningsläget kan du starta om som vanligt genom att hålla inne sidoknappen tills skärmen blir svart. För dfu-läget måste du först trycka volym upp, sedan volym ner och sist trycka och hålla sidoknappen intryckt tills Apple-loggan dyker upp.