App Store i IOS 11

App Store är fullt av ”antivirus”-appar som lovar att rensa upp IOS från skadeprogram av olika slag. Det är så klart ren båg eftersom appar kör i så kallade sandlådor och inte har någon kontakt med varandra eller systemet annat än med Apples noga kontrollerade metoder.

Dessa har alltid funnits i en gråzon vad gäller Apples regler butiken, men med de nya regler som nu börjat gälla har de uttryckligen förbjudits och förhoppningsvis kommer Apple börja rensa bort existerande appar från butiken.

De uppdaterade reglerna ger även riktlinjer för appar som använder AR Kit och andra nya funktioner i IOS 11. För augmented reality-appar gäller att de måste ha ”innehållsrika upplevelser”, vilket inte är glasklart men förmodligen innebär att appar som är väldigt enkla inte kommer godkännas. Hur det går för Giphys märkliga emoji-i-verkligheten-app återstår därför att se.

En annan regeländring är att appar nu kan erbjuda en funktion för att skicka pengar som gåva till skapare av innehåll utan att Apple tar sin vanliga andel på 30 procent. App-utvecklarna får inte ta någon egen kommission utan alla pengar måste gå direkt till personen. Det här kan vara ett svar på klagomål från stora kinesiska företag som Tencent, som vill låta användare skicka ”dricks” till andra användare som till exempel har skapat nya emoji eller bakgrundsbilder.