Vi har tidigare rapporterat om att Apples flera år gamla bilprojekt skrotats, bland annat på grund av otydliga mål och tekniska problem. Istället ska projektet syfta till att ta fram mjukvara för självkörande bilar – inte själva bilen.

Läs mer! Tim Cook bekräftar: Apple utvecklar system för självkörande bilar

Nu kommer nya uppgifter från New York Times som pratat med fem anonyma Apple-anställda. Om deras uppgifter stämmer håller Apple i nuläget på att ta fram en självkörande buss istället.

Apple håller på att ta fram en buss (tillverkad av en etablerad bil- eller busstillverkare, inte av Apple själva) som ska utrustas med Apples egna system för autonom körning. Bussen ska transportera anställda mellan Apples många olika kontor i Palo Alto-området för att testa systemet i verklig trafik. Apples anställda blir alltså lite av försökspersoner i det självkörande projektet...

Uppgifter: Apple utvecklar egna bilbatterier

Shuttle-projektet kallas PAIL, en förkortning för Palo Alto to Infinite Loop. Enligt uppgifterna fortsätter alltså de tidigare ambitionerna om att ta fram mjukvara för självkörande bilar, men snart med ett nytt sätt att testa det i den riktiga världen.

I New York Times-artikeln finns en hel del intressant läsning om bilprojektet, bland annat om att Apple i sitt bil-labb försökt återuppfinna ratten och undersökt möjligheter att ta bort pedaler helt och hållet för sin självkörande bil. Artikeln hittas här.