Vi bombarderas dagligen av mängder med information av varierande slag. Och för att göra saken värre producerar vi en hel mängd information också. Somligt kan man glömma i samma sekund som man läser det, annat vill man spara för senare bruk.

Problemet är bara hur man ska spara det. Det finns ett otal lösningar av varierande kvalitet på marknaden för just den här typen av svårkategoriserad information.

Matt Coates på About This Particular Macintosh hävdar nu att han hittat den slutgiltiga informationssamlaren, som både är lätt att spara text i och lätt att hitta text i. Programmet heter Xnippets och fungerar som en tjänst.

Tjänster är en av OS X minst kända funktioner och återfinns under programmenyn i alla program i OS X. För att de ska fungera krävs att programmet är anpassat för det, vilket inte är så vanligt. Men de fungerar i Safari, vilket är en bra start.

Här kan du läsa vad Matt Coates tycker om Xnippets.