Kalenderaktivitet

9. Skapa en kalenderaktivitet direkt i Mail

Om du får exempelvis en inbjudning till lunch på mejlen kan du snabbt och enkelt lägga till det i kalendern utan att behöva öppna den appen och manuellt knappa in alla detaljer. En av Mails mest praktiska funktioner är nämligen förmågan att känna igen datum och och tidpunkter, som sedan stryks under och blir knappar. Dessutom visas ”aktivitet(er) hittades” längst upp.

Tryck på det understrukna datumet eller på meddelandet längst upp och därefter på Lägg till i Kalender. Du kan sedan lägga till ytterligare information om du vill, eller bara spara.