Utkast

8. Genväg till utkast i Mail

Om du trycker avbryt när du håller på att skriva ett mejl får du upp alternativet att spara ett utkast. Det är praktiskt och vettigt, men att hitta tillbaka till sagda utkast när du har tid att fortsätta är inte lika lätt (det vill säga att navigera ut till alla brevlådor och sedan in i utkastmappen). Speciellt om du har flera mejlkonton.

Som tur är finns en dold genväg till alla utkast. Tryck och håll på nytt mejl-knappen så öppnas en lista, där du även får en knapp för att skapa ett nytt tomt meddelande om du inte hittar utkastet du trodde du hade.