Sedan en tid tillbaka redogör Apple öppet för hur ofta som myndigheter runt om i världen begär ut information om företagets kunder, något som bland annat sker i brottsbekämpningssyfte.

Den senaste rapporten (Report on Government and Private Party Requests for Customer Information) avslöjar att Apple fått sammanlagt 30 184 förfrågningar under det andra halvåret 2016, vilket är den högsta noteringen hittills.

Iphone

En stor del av förfrågningarna (4 254 för att vara exakt) kommer från amerikanska myndigheter och i 78 procent av de fallen har Apple valt att lämna ut den begärda informationen. Sett till hela världen ligger andelen på 72 procent.

Vad gäller Sverige togs 95 förfrågningar emot under andra halvåret 2016. Dessa berörde 295 olika enheter och i 85 procent av fallen lämnades information ut.