Apple håller just nu på att bygga ett nytt datacenter i Danmark. Och tack vare företagets dedikerade engagemang i miljöfrågor, kommer den värme som blir över att användas för att värma upp danska hem.

Centret kommer att ligga på danska fastlandet Jylland och få kraft från återvunnet material och skräp från bondgårdar. Och den värme som centret i sig genererar går tillbaka direkt till bönder och hus i närområdet. För att uppnå detta jobbar Apple tätt tillsammans med universitetet i Århus för att ta fram ett miljövänligt och effektivt system.

Även den danska ekonomin gynnas och enligt uppgifter från regeringen investeras 950 miljoner dollar i projektet – den största investeringen från utlandet i Danmark någonsin.

IDG News