Live Photos

Live Photos är en av de nya funktioner Apple har bakat in i Iphone som har fått stor användning men i princip bara bland Iphone-användare. Några webbplatser har börjat ha stöd för minifilmerna, men det har hittills varit alldeles för krångligt för mindre utvecklare att ta tag i.

Nu har Apple tagit fram och släppt ett enkelt javascript-api för att placera Live Photos på webben. Livephotoskit JS kräver i princip inget mer än att läggas i en sidas skriptsektion och att javascript strict-läget aktiveras, sedan levereras snuttarna som en jpeg-bild och en mov-fil som tillsammans visas precis som i Bilder på IOS eller Mac OS.

Api:et stödjer Safari, Chrome, Firefox, Edge och Internet Explorer 11.