Analysföretaget Canalys har publicerat ny statistik gällande datorförsäljningen i världen.

Under det tredje kvartalet 2021 sålde Lenovo och HP flest datorer, följt av Dell, Apple och Acer. Vad gäller Macförsäljningen låg ökningen på 14,4 procent jämfört med motsvarande period 2020. Därmed har Apple en marknadsandel på 9,3 procent.

Totalt såldes 84,1 miljoner datorer under perioden, vilket är en ökning med 4,9 procent jämfört med föregående år.

Datorförsäljningen under tredje kvartalet 2021 (marknadsandel inom parentes):

  1. Lenovo 19,773 miljoner (23,5 %)
  2. HP 17,597 miljoner (20,9 %)
  3. Dell 15,185 miljoner (18,1 %)
  4. Apple 7,824 miljoner (9,3 %)
  5. Acer 6,076 miljoner (7,2 %)

Övriga tillverkare har sålt 17,627 miljoner datorer ihop, vilket motsvarar en andel på 21 procent.