Det amerikanska säkerhetsföretaget Malwarebytes har släppt en ny rapport gällande spridningen av skadlig kod under 2019.

Vi får bland annat veta att antalet attacker mot företagsanvändare har ökat med 13 procent jämfört med 2018, men att antalet attacker mot konsumenter har minskat med två procent. Totalt sett ligger ökningen på endast en procent, vilket är en mindre ökning än befarat.

Den största skillnaden mellan 2019 och 2018 är annars att mängden skadlig kod för Mac OS har ökat med 400 procent. I genomsnitt har Malwarebytes upptäckt 11 hot per Macanvändare, vilket kan jämföras med 4,8 hot per Windowsanvändare.

Den vanligaste formen av skadlig kod är ”adware”, det vill säga mjukvara som ökar mängden reklam som visas. Den vanligaste effekten är att datorn blir segare än vanligt, men det finns även en risk att reklamen kan användas för nätfiske och liknande.

Under 2019 upptäcktes 16,9 miljoner instanser av adware, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2018.

Apple MacBook Air (2019) - 1,6GHz DC 8GB 128GB 13" Pris vid test: 12989 kr.

Bästa pris just nu: 11187 kr