Night Shift är en ny funktion som ingår i uppdateringen av Mac OS Sierra till version 10.12.4. Om den aktiveras blir färgerna på skärmen varmare efter solnedgången, vilket enligt Apple minskar det blå ljuset och kan hjälpa dig komma till ro bättre på kvällen.

Men reduktionen av det blå ljuset är egentligen bara marginell, skriver en av utvecklarna av Macprogrammet Flux, som i många år har gett Macanvändare en liknande funktion.

Night Shift

Bilden här ovan visar den uppmätta reduktionen av blått ljus med Night Shift aktiverat (enligt Flux mätning). På bilden nedan motsvarande sänkning med Flux. Båda använder standardinställningarna.

Flux

Flux-utvecklaren skriver att Night Shift får färgerna att se lika varma (orange) ut som Flux, men att det döljer sig en massa blågrönt ljus som inte är uppenbart för vår syn trots att det påverkar hjärnans uppfattning om dag och natt. Flux har gjort ett test där försökspersoner får se skärmar med ett filter framför som antingen tar bort 10 eller 99 procent av det blågröna ljuset, och de kunde inte se någon skillnad.

En annan orsak att Flux är kritiskt till Apples implementation i Mac OS är att den starkaste inställningen visserligen minskar det blågröna ljuset mer, men samtidigt faktiskt höjer den totala ljusstyrkan vilket förtar mycket av den potentiella hälsoeffekten.

Flux är gratis och fungerar med många äldre Macar som antingen inte kan köra Mac OS Sierra eller inte har fått Night Shift.