IOS i utbildning

Hur skolor köper och använder datorer och surfplattor varierar väldigt mycket, inom men framför allt mellan olika länder. Det märks när Futuresource Consulting publicerar ny statistik över sektorn för 2016.

Futuresource har tyvärr bara data för USA och ”resten av världen”, men det är ändå siffror som kan vara intressanta.

I USA föll Apples marknadsandel från 25 (6 Mac/19 IOS) till 19 procent (5/14) mellan 2015 och 2016. 2014 låg den på 34. Windows omarknadsandel har också minskat en aning, medan Android hela tiden har haft en obefintlig andel. Chrome OS är den stora vinnaren, och har gått från 38 till 50 till 58 procent under samma period.

Utanför USA har Windows gått mycket starkt framåt och hade 2016 hela 65 procent av marknaden. Android började på starka 36 procent 2014 men är nu nere på 17 procent. Chrome har ökat från 2 till 6 procent från 2014 till 2016. Apples marknadsandel har nästan stått still – Mac låg på 2 procent under både 2014 och 2015 men minskade till 1 procent 2016. IOS sjönk från 9 till 8 procent 2015, men ökade igen till 9 procent 2016.

I många länder verkar det alltså som att skolor föredrar vanliga pc för sina elever, medan amerikanska skolor i allt högre utsträckning satsar på Chrome OS och gissningsvis varsin Chromebook för varje elev.