Innehållsförteckning
Din Mac startar inte
Din Mac slås på men startar inte

Mac är en av de mest pålitliga datorer du kan köpa, vilket förmodligen är anledningen till att det infinner sig en ökad känsla av ångest när du försöker starta den och ingenting händer. Men det behöver inte innebära farväl och förtvivlan. När din Mac inte startar finns det ett antal anledningar till varför, och troligen är lösningen enkel. Apple har ett supportdokument med råd om vad du ska göra när din Mac inte startar. I den här artikeln kommer vi att ge dig mer detaljer och några fler saker att testa.

Innan vi börjar, låt detta bli en läxa för dig som inte säkerhetskopierar. Oavsett om du använder en molntjänst, lagrar viktiga filer på Icloud Drive eller använder Time Machine, bör du se till att dina mest personliga filer, som kanske inte finns i molnet, som lokala dokument, filer, filmer, musik med mera är säkerhetskopierade. Gör detta och du slipper hårdragande och tandagnisslan om du måste blåsa ur
datorn.

Guide: Säkerhetskopiera Macen – alla metoder och bästa knepen

Se till att den inte är på

Om du trycker på strömbrytaren och ingenting händer kan den faktiskt redan vara på. Det låter konstigt, men när ett Macbook-batteri laddas ur går den in i ett viloläge och det kan vara svårt att veta om det faktiskt är på eller inte. Lyssna efter fläktljud (även om även Mac-datorer med fläktar är tysta när de inte gör någonting), kolla efter ljusindikatorer, som bakgrundsbelysningen på ett Macbook-tangentbord eller Touch Bar på en Macbook Pro.

Titta också på skärmen. Om den är djupt svart är skärmen definitivt avstängd, men om färgen är mer som en extremt mörkgrå, väldigt nära svart, då är den på. Du kan se detta genom att kontrollera kontrasten på en Macbook eller Imac mellan den svarta ramen och skärmen. Om du använder en extern skärm, leta efter en strömindikatorlampa på framsidan och kontrollera kabelanslutningen.

Om du har fastställt att din Mac faktiskt är på och inte svarar kan du prova det gamla universaltricket: en omstart. Om du inte vet hur du gör det, se nedan.

Kontrollera dina anslutningar
Kontrollera strömkabeln till din Mac, särskilt om du har en Macbook som du flyttar runt mycket. Jag har min Macbook Pro i mitt knä medan den laddas, ibland kopplas Thunderbolt-strömadaptern ur och jag inser det inte ens. Om den har kopplats ur och batteriet är slut, se ovan.

Strömadaptern i väggen: Om du inte använder den medföljande förlängningskabeln, kan vikten av Macbook-strömadaptern göra att den faller ur ett eluttag. Dessutom kan strömadaptern kopplas bort från stiftmodulen – det hände mig nyligen när jag flyttade runt saker när elektrikern var på besök. Om du har en stationär Mac kan den ha kopplats ur om du flyttat ditt skrivbord.

Uttaget: Verkar dumt att nämna detta, men strömavbrott och trasiga proppar sker. Något som du kanske inte märker dagtid. När jag skriver detta på en urkopplad Macbook Pro är tv:ns led-lampa den enda uppenbara indikationen jag har att strömmen är på. Om strömmen gick skulle jag inte veta detta förrän jag slår på tv:n. Kontrollera din vägguttaget eller grenuttaget genom att koppla in något annat.

Macbook strömadapter
Pluggen kan faktiskt glida ur sitt läge.

Kontrollera kablar och kringutrustning

Om du har fastställt att strömmen finns och allt är inkopplat, låt oss se om vi kan isolera problemet.
Prova en annan strömkabel eller adapter. Om du inte har en reservsladd, fråga en vän.

Koppla bort kringutrustning. Det är möjligt att något kopplat till din Mac stör startprocessen. Koppla bort allt som inte behövs: skrivare, extern lagring, kameror etc (låt musen och tangentbordet vara anslutna, liksom skärm på stationära Mac-datorer.) Om du använder en Mac Pro, se till att de interna komponenterna sitter ordentligt fast.

Anslut din Macbook och vänta några minuter. Om du försöker starta en Macbook kanske batteriet är urladdat. Låt den ladda i några minuter och försök sedan att starta den igen.

Slå på strömmen

Du har elektricitet och alla kontakter är okej. Du kan prova att utföra en strömcykel, vilket i huvudsak tvingar din Mac att starta om startprocessen. Så här gör du:

Macbook: Tryck och håll ned strömknappen i 10 sekunder. Macbook kan göra ett litet ljud och sedan stängas av om den är på. Tryck på strömbrytaren igen för att slå på den.

Stationär Mac: Håll ned strömknappen i 10 sekunder. Koppla sedan ur Mac-datorn i ytterligare 10 sekunder innan du ansluter den igen. Tryck på strömknappen för att slå på den.

Din Mac slås på men startar inte

Om en normal start misslyckas måste du starta om i felsäkert läge och sedan se om du kan leta efter några Mac OS- eller programuppdateringar, eftersom det sannolikt finns ett problem med operativsystemet. Om allt är uppdaterat finns det några fler saker du kan prova.

Mac OS startskärmsikoner
Om ikonen till vänster visas under Mac-start betyder det att operativsystemet på startskivan inte är kompatibelt. Ikonen till höger betyder att startenheten inte har upptäckts eller att den installerade systemmjukvaran inte fungerar.

Återställ nvram/pram: Detta fungerar endast på Intel Mac-datorer; nvram på M1 Mac fungerar annorlunda och har går inte enkelt att återställa. Nvram och pram används av Mac för snabb åtkomst till systeminställningar. Det är möjligt att en inställning har blivit skadad, så en återställning kan hjälpa till att fixa saker.

För att återställa nvram/pram, stäng av din Mac. Håll sedan ner Command+Alt+P+R när du startar den. Fortsätt att hålla ned tangenterna tills du märker att Mac-datorn startar om och Apple-logotypen visas.

När Mac har slutfört sin start måste du gå in i Systeminställningar och justera ljudvolymen, skärmupplösningen och andra inställningar.

Återställ smc: Detta är också endast för Intel Mac-datorer; M1 Mac-datorer har ingen systemhanteringskontroller (smc). Sättet att återställa smc beror på vilken typ av Intel Mac du har.

Intel Macbooks med T2: Stäng av den bärbara datorn. Håll ned kontroll- och alternativtangenterna på tangentbordets vänstra sida och Shift-tangenten på höger sida i sju sekunder (din Mac kan slås på.) Efter sju sekunder, håll tangenterna fortfarande intryckta och tryck och håll ned strömbrytaren i ytterligare sju sekunder. (Mac kan stängas av.) Släpp knapparna och slå sedan på Mac om den är avstängd.

Intel Macbooks utan T2: Stäng av den bärbara datorn. På vänster sida av tangentbordet håller du ned Shift-, Control- och Option-tangenterna och trycker sedan på och håller ned strömknappen i tio sekunder. Sedan kan du starta den bärbara datorn.

Intel stationär Mac med eller utan T2: Stäng av Mac och dra ur strömkabeln. Efter 15 sekunder ansluter du kabeln och väntar sedan fem sekunder. Slå på Mac.

Fixa firmware

Om du har följt alla stegen och din Mac fortfarande inte startar, kan problemet ligga i den fasta programvaran. Om du har en annan Mac kan du försöka koppla ihop de två och utföra en återupplivning eller återställning.

Starta i felsäkert läge

Du kan slå på din Mac. Ett framsteg! Men om din Mac inte startar hela vägen, måste du fortfarande göra en del för att få den att fungera.

Säkert läge är en startprocess där Mac endast använder det som är nödvändigt för att starta, den laddar inte inloggningsobjekt, systemtillägg och icke-Mac OS-teckensnitt. Det rensar också systemcacher och kontrollerar att din startskiva inte har problem. Metoden för att aktivera felsäkert läge beror på vilken Mac du använder:

Intel-baserade Mac: Stäng av Mac. Slå sedan på den samtidigt som du håller ned Skift-tangenten. Du kan släppa Shift när inloggningsfönstret visas (du kan behöva logga in två gånger). I inloggningsfönstret bör du se "Säker start" i det övre högra hörnet av skärmen.

M1-baserade Mac: Stäng av Mac. Håll ned strömknappen i 10 sekunder när du slår på den och släpp knappen när fönstret för startalternativ visas. Välj din startskiva (vanligtvis din lagringsenhet till vänster) och håll sedan ned Skift-tangenten medan du klickar på Fortsätt i felsäkert läge. Du kan släppa Skift-tangenten när inloggningsfönstret visas. Logga in på Mac (du kan behöva göra detta två gånger).

Om Mac-datorn startar upp i felsäkert läge kan du omedelbart försöka starta om Mac-datorn igen och se om den startar normalt. Om den gör det kanske problemet bara åtgärdas tillfälligt. Vi rekommenderar att du kontrollerar dina inloggningsobjekt, appar och tjänsterna som startar automatiskt vid start. För att kontrollera dina startobjekt, gå till Systeminställningar > Användare och grupper > startobjekt. Du måste gå igenom processen för att isolera vilken programvara som är ställer till det genom att avmarkera objekt, starta om, kontrollera ett objekt, starta om, upprepa.

Starta i Mac OS Recovery

Skivverktyg. Om du har nått det här steget har du förmodligen ett större problem med din Mac, men det är inte hopplöst ännu. När du startar i återställningsläge kan du bland annat komma åt Diskverktyget. I den här situationen, används Skivverktyg för att reparera eventuella problem med din startskiva. Gör så här:

Intel Mac: Stäng av Mac. Håll ned Command+R och slå på Mac-datorn och fortsätt att hålla tangenterna nedtryckta.

M1 Mac: Stäng av Mac. Tryck och håll ned strömknappen tills du ser dina startalternativ, som kommer att vara din startskiva och en kugghjulsikon som heter Alternativ. Klicka på Alternativ.

Mac OS återställningsverktyg
Det här är de viktigaste verktygen du kan komma åt när du startar i Mac OS Recovery.

Efter att ha utfört startsproceduren ovan kommer datorn att fråga efter ett lösenord, när du har angett det kommer du att se ett fönster med fyra alternativ. Klicka på Skivverktyg. Följ nu dessa instruktioner för att reparera din startskiva.

Tryck på Command+2 för att visa alla enheter. Den vänstra kolumnen visar alla lagringsenheter som är anslutna till din Mac, den första är startskivan. Under varje enhet finns undermenyer för varje volym som enheten har.

Välj den senaste volymen som visas för startenheten. Klicka sedan på knappen Skivkontroll högst upp. Du måste bekräfta genom att klicka på Kör i popup-fönstret som visas. Du måste också ange ett lösenord.

När uppgiften är klar, välj nästa volym ovan och kör Skivkontroll igen. Fortsätt göra detta tills du har gått igenom skivan.

Starta om din Mac.

Mac OS
Mac OS Skivverktyg.

Installera om Mac OS

Du har nu nått det nukleära alternativet, som är att installera om Mac OS. Starta i Mac OS Recovery (enligt beskrivningen ovan) och välj Installera om Mac OS, vilket startar Mac OS-installationsprogrammet, som leder dig genom processen. Det tar ungefär en timme. Du bör kunna installera om biblioteket och viktiga delar utan att förlora dina data. Men om systemet inte kan läsa din disk kan du behöva radera din disk för att installera den.

På M1 Mac kommer du att använda Big Sur eller Monterey, men Intel Mac kan vara knepigare. Istället för Command-R-tangenten ovan kan du starta Mac OS Recovery över internet med två metoder. Om du inte har uppdaterat operativsystemet, använd Skift-Option-Command-R under start för att använda versionen av Mac OS som följde med din Mac, eller den närmaste versionen som fortfarande finns tillgänglig. Du kan också trycka på Option-Command-R under uppstart för att få den senaste Mac OS som är kompatibel med din Mac, förutsatt att du har följt med uppdateringar.

Kontakta Apples support

Om din Mac fortfarande inte slutför startprocessen, är det dags att kontakta Apples support. Innan du gör det bör du notera hur din Mac beter sig när den försöker starta, till exempel när pauser inträffar, när uppstarten stannar, eventuella ovanliga saker som dyker upp på skärmen med mera. Den här informationen kan hjälpa Apples support att diagnostisera ditt problem. Du kan antingen ringa, chatta online eller boka tid i en Apple-butik.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt