Efter att ha använt Mail på Mac OS några år kanske du har märkt att när du börjar skriva in en mottagaradress i ett nytt mejl så dyker en lång lista med förslag upp. En del av dessa kommer från din adressbok, men lika ofta är det någon du inte skickat ett mejl till på flera år eller någon du inte ens minns att du haft någon mejlutväxling alls med.

Vadan detta långa minne? Mail samlar alla namn på personer du har skickat mejl till och kopplar dessa till adressen du skickade till, så att du kan skriva ett namn och få upp en adress även om du inte har lagt till personen i fråga i Kontakter. Det kan vara väldigt praktiskt, men också enerverande om listan med förslag är oändlig och alltid verkar ge helt tokiga förslag.

Som tur är finns flera sätt att städa upp lite.

Ta bort från smart adress

Använd adressfältet

När du har fyllt i en adress i ett nytt mejl och antingen gått vidare till nästa fält eller tryck högerpil för att skriva in en till adress förvandlas själva adressen till ett objekt du kan markera, men också ctrl/höger-klicka på för att få fram en kontextmeny. I den menyn hittar du kommandot Ta bort från listan över tidigare mottagare som gör precis det. Du kan sedan radera adressen även i nuvarande mejl så att du inte råkar spara den igen.

Storstäda med Tidigare mottagare-listan

Om du har mer än en eller några få adresser du vill bli av med kan du istället öppna hela listan över tidigare mottagare och göra en rejäl utrensning. Du hittar den i Fönster -> Tidigare mottagare.

Här syns en lista med samtliga adresser och namn som har lagts till i Mails databas. Om du tittar till vänster kan du se att vissa kontakter har ett litet kort längst till vänster. Det betyder att den kontakten redan finns i Kontakter.

Tidigare mottagare

Om du ser några gamla mottagare du vill lägga till i adressboken kan du göra det direkt härifrån. Markera kontakten och klicka på Lägg till i Kontakter.

En sak att tänka på är att Mail inte kan lägga till en ny adress till en existerande kontakt. Istället kommer en ny kontakt skapas med samma namn, vilket är irriterande. Om du ändå gjort så kan du slå samman de båda kontakterna i programmet Kontakter.

För att ta bort en eller flera kontakter markerar du dessa och väljer Ta bort från listan. Du kan markera flera i rad med shift eller några här och där i listan genom att cmd-klicka efter den första.

Notera att du kan sortera utifrån de olika kolumnerna, och även söka efter enskilda kontakter med sökfältet längst upp till höger.

Städa i Kontakter

Det kan också hända att du genom åren har byggt upp en diger kontaktlista med många människor du aldrig har kontakt med längre. Då kan det vara värt att gå in och städa i Kontakter. Om du drar dig för att helt sonika radera kontakter du inte använder kan du först exportera dessa så att du har en backup av gamla kontakter någonstans.

Har du väldigt många kontakter och ingen ordning bland dem kan du testa att använda ett tredjepartsprogram, exempelvis Busycontacts från utvecklarna av utmärkta kalenderprogrammet Busycal.