Efter att ha använt Mail i OS X några år kanske du har märkt att när du börjar skriva in en mottagaradress i ett nytt mejl så dyker en lång lista med förslag upp. En del av dessa kommer från din adressbok, men lika ofta är det någon du inte skickat ett mejl till på flera år eller någon du inte ens minns att du haft någon mejlutväxling alls med.

Vadan detta långa minne? Mail samlar alla namn på personer du har skickat mejl till och kopplar dessa till adressen du skickade till, så att du kan skriva ett namn och få upp en adress även om du inte har lagt till personen i fråga i Kontakter. Det kan vara väldigt praktiskt, men också enerverande om listan med förslag är oändlig och alltid verkar ge helt tokiga förslag.

Som tur är finns flera sätt att städa upp lite.

Smarta adresser

Använd smarta adresser
Mail har en funktion kallad Smarta Adresser, som ändrar hur mottagare visas. Istället för namn och adress inom hakar visas bara namnet. En av fördelarna med den här funktionen är att det blir enkelt att ta bort en viss adress från listan över tidigare mottagare.

Det gör du genom att klicka till höger på namnet, på den lilla pilen, och välja Ta bort från listan över tidigare mottagare.

Ta bort

Storstäda med Tidigare mottagare-listan
Om du har mer än en eller några få adresser du vill bli av med kan du istället öppna hela listan över tidigare mottagare och göra en rejäl utrensning. Du hittar den i Fönster -> Tidigare mottagare.

Här syns en lista med samtliga adresser och namn som har lagts till i Mails databas. Om du tittar till vänster kan du se att vissa kontakter har ett litet kort längst till vänster. Det betyder att den kontakten redan finns i Kontakter.

Om du ser några gamla mottagare du vill lägga till i adressboken kan du göra det direkt härifrån. Markera kontakten och klicka på Lägg till i Kontakter.

En sak att tänka på är att Mail inte kan lägga till en ny adress till en existerande kontakt. Istället kommer en ny kontakt skapas med samma namn, vilket är irriterande. Om du ändå gjort så kan du slå samman de båda kontakterna i programmet Kontakter.

Rensa bland gamla mottagare i Mail

För att ta bort en eller flera kontakter markerar du dessa och väljer Ta bort från listan. Du kan markera flera i rad med shift eller några här och där i listan genom att cmd-klicka efter den första.

Notera att du kan sortera utifrån de olika kolumnerna, och även söka efter enskilda kontakter med sökfältet längst upp till höger.