Om du kopierar text från ett program på Macen och klistrar in det någon annanstans är det vanliga beteendet att formatet som texten hade i källan bibehålls. Det kan vara praktiskt om du flyttar runt textstycken i ett dokument och inte vill bli av med formatering varje gång. För många av oss är det dock betydligt vanligare att det ställer till problem då målet har helt andra textinställningar och du egentligen bara ville kopiera själva innehållet.

Som tur är kan du oftast ändra det här beteendet och klistra in enbart själva tecknen, utan någon formatering. Hur du gör det skiljer sig dock åt en aning mellan olika program. Så här gör du i de vanligaste ordbehandlingsprogrammen och andra program:

Apples standardfunktion

Textredigering och andra Apple-program
Apples egna program som hanterar textdokument och har stöd för textformatering har en standardfunktion för att klistra in utan formatering. Det heter lite märkligt nog Klistra in och matcha formatering och aktiveras med kortkommandot shift-alt-cmd-v. Namnet kommer av att formatet på texten du klistrar in blir exakt samma som formatet där du placerar markören. Du kan därmed klistra in samma text på två ställen och få olika format.

Eftersom den här funktionen ingår i Apples standardramverk för utvecklare återfinns den även i många tredjepartsprogram.

Microsoft Word

Microsoft har alltid gått sin egen väg med andra ordval, kortkommandon och gränssnittsmönster, och de skiljer sig mot det som återfinns i de flesta Macprogram. Med Office 2016 har Word och de andra programmen blivit mycket Macigare, men det handlar fortfarande om avancerade program med många funktioner.

I Word finns så många varianter av Klistra in att funktionen har en egen meny i verktygsfältet. Beroende på varifrån du kopierade finns olika alternativ, och väljer du Klistra in special kan du i hitta ännu fler.

Word

Word har stöd för Klistra in och matcha formatering, men det fungerar inte på samma sätt som i program som använder Apples standardfunktioner för texthantering. Det är nämligen inte all formatering som försvinner, kursiv och fetstil följer exempelvis med.

Vad du istället ska göra är att klicka på den lilla pilen i högra delen av Klistra in-knappen i verktygsfältet och därefter välja Behåll endast text. Du kan också välja Redigera -> Klistra in special och välja Oformaterad text.

Microsoft Excel

Excel är inget ordbehandlingsprogram, men det behåller gärna formateringen när du kopierar data från en cell till en annan. Precis som i Word finns en pil till höger på knappen Klistra in och här kan du välja Klistra in värden eller Behåll endast text. Det gör det även lättare att kopiera data från Googles kalkylblad till Excel utan att behöva sitta och fixa formateringen efter.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning