Sedan många år har du enkelt kunna kryptera allt innehåll på Macens inbyggda hårddisk med Filevault. Moderna Macar har processorer som hanterar kryptering extremt effektivt så det märks inte alls, men om Macen är avstängd kan ingen komma åt dina filer (i alla fall om du inte valde att låta Apple ha en säkerhetskopia av din återställningsnyckel).

Men Filevault gäller bara startskivan. Data du har på externa diskar eller extradiskar i en gammal mac med plats för mer än en skyddas inte. Men det går ändå att kryptera dessa, och det med enbart inbyggda funktioner.

Kryptera

För att kryptera en annan skiva ctrl/höger-klickar du på den i listan till vänster i Finder, och väljer Kryptera "skivnamnet" från kontextmenyn.

Därefter måste du välja och verifiera en hemlig nyckel (lösenord). Till skillnad från Filevault finns inget alternativ att ge Apple en kopia. Om du glömmer nyckeln finns det ingen som helst möjlighet att komma åt filerna igen, så det är extremt viktigt att du sparar den på ett säkert ställe.

Nedskriven på papper och i en lösenordshanterare är bra alternativ. Om ditt vanliga loginlösen är säkert kan du för en gångs skull faktiskt återanvända det. Det blir mycket lättare att minnas, och att åtkomst till ena disken ger åtkomst även till den andra är förmodligen ingen katastrof.

Välj lösenord

När du klickar vidare utförs själva krypteringen, vilken tar väldigt olika lång tid beroende på dator, hastighet på hårddisken och framför allt hur stor den är. När den är klar kan du behöva starta om Macen innan den kan läsa den krypterade disken.

Om du låter OS X spara lösenordet i Nyckelhanterare kommer du inte alls märka av att hårddisken är krypterad, och du kan enkelt använda den för till exempel en klonbackup.

Den som gör en klonbackup undrar säkert: Går det att starta datorn från den här krypterade disken? Annars vore den inte mycket värd för just det ändamålet, och det går mycket riktigt. När du startar kommer du istället för de vanliga användarnamnen bara få ett frågetecken och "Behöver uppdateras" – men fyll i hårddiskens lösenord så ska den ladda och gå vidare till den vanliga loginskärmen. Det här fungerar även på andra Macar, så du kan teoretiskt sett ta med dig ditt krypterade system till andra.