Analysföretaget Strategy Analytics har presenterat en ny rapport vad gäller vilka operativsystem som används i smarta mobiltelefoner.

Rapporten visar att Android och IOS tillsammans har 99,6 procent av marknaden, vilket innebär att konkurrenter som Windows och Blackberry OS nu är nere i försumbara nivåer.

Android vs IOS

Android hade under årets tredje kvartal en marknadsandel på 87,5 procent, vilket är den högsta andelen hittills. IOS å sin sida backar från 13,6 till 12,1 procent, vilket hänger samman med den minskade efterfrågan på Iphone.