Enligt de senaste siffrorna från Kantar Worldpanel har Apple ökat sin mobilförsäljning i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, mycket tack vare fortsatt hög efterfrågan på Iphone 7 och Iphone 7 Plus.

Desto trögare går det i Kina, där har försäljningen av Iphone minskat jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Jämfört med närmast föregående kvartal har det emellertid skett en ökning.

Iphone

Nedan redogör vi för fördelningen i ett antal utvalda länder. Tyvärr finns inga siffror för Sverige tillgängliga.

USA:

 1. Android: 61,7 procent
 2. IOS: 36,5 procent
 3. Windows: 1,6 procent
 4. Blackberry: 0,1 procent

Kina:
 1. Android: 83,4 procent
 2. IOS: 16,2 procent
 3. Windows: 0,2 procent
 4. Blackberry: 0,1 procent

Tyskland:
 1. Android: 80,4 procent
 2. IOS: 16,6 procent
 3. Windows: 2,6 procent
 4. Blackberry: 0,2 procent

Storbritannien:

 1. Android: 60,2 procent
 2. IOS: 37,3 procent
 3. Windows: 1,8 procent
 4. Blackberry: 0,5 procent

Frankrike:

 1. Android: 78,4 procent
 2. IOS: 20,5 procent
 3. Windows: 0,9 procent
 4. Blackberry: 0,2 procent