Konsumentskyddet är sedan länge starkt i dessa länder, men även i handel mellan EU–länder finns grundläggande regler för konsumentskydd lagfäst. Konsumenten bör ha rätt till ett lika högt skydd vid gränsöverskridande köp inom EU som vid nationella transaktioner. Om marknadsföringen är riktad mot en viss nationell marknad bör detta lands lagstiftning tillämpas.

Det är främst två saker i iTunes avtalsvillkor som de tre ländernas konsumentmyndigheter riktat in sig på i sitt gemensamma brev till Apple: Dels att iTunes tar sig rätten att med omedelbar verkan och utan förvarning ändra i villkoren för hur tjänsten används, dels att företaget friskriver sig från allt ansvar vid eventuella skador som företaget orsakat. Även när iTunes genom vårdslöshet, eller till och med grov vårdslöshet, orsakat skadan.

- Så långtgående friskrivningar i som iTunes avtalsvillkor kan under inga förhållanden anses godtagbara i förhållande till konsumenter, säger ställföreträdande KO Marianne Åbyhammar.

De nordiska konsumentombudsmännen har nu gett iTunes tillfälle att yttra sig. Om företaget inte hörsammar kritiken överväger konsumentombudsmännen domstolsprövning.

Det är alltså inte iTunes bruk av DRM–skydd (Digital Rights Management) som låser köpt material till en viss hårdvara som den gemensamma kritiken riktat sig mot, utan mer frånsteg från normalt konsumentskydd. DRM i någon form vid mediaförsäljning har alltid varit ett grundläggande krav från rättighetsinnehavarna (skivbolag och filmbolag).

Vill du själv ta en titt på iTunes avtalsvillkor och köpevillkor så klickar du på länkarna (Terms of Service, Terms of Sale) längst ned på iTunes Music Stores förstasida i iTunes. Länkarna är som synes engelskspråkiga, vilket bara det i sig självt är en brist hos en webbhandlare som vänder sig till svenska konsumenter.