Så kommer du in på kontot om du glömmer lösenordet eller utestängs på annat sätt

Genom att ta bort återställningsnyckeln har det blivit lättare att nollställa ditt lösenord om du har glömt det (eller om något har försökt hacka ditt konto och fått Apple att automatiskt låsa det). Så länge du har en av dina verifierade enheter där du är inloggad kan du nollställa lösenordet enkelt. En viktig detalj är att enheten måste vara inställd att kräva lösenord eller touch id för att låsa upp, annars drar Apple tillbaka verifieringen och du måste använda en säkerhetskod från en annan betrodd enhet för att komma åt lösenord- och säkerhetsinställningarna.

Kontoåterställning

Om du har av någon anledning skulle bli av med alla dina betrodda enheter och inte kommer in på kontot kan du begära kontoåterställning. Det är en delvis automatiserad process som kan ta flera dagar, men som ska återföra kontot till den rättmätiga ägaren utan att riskera att släppa in obehöriga. Om du kan förse Apple med ytterligare uppgifter, som ditt kreditkortsnummer, telefonnummer och annat, kan återställningen gå snabbare.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning