– Domen är väntad men varmt välkommen. Många kulturskapare är glada idag. De har väntat på sina ersättningar i flera år när stora elektronikföretag vägrat betala, drivit politiska kampanjer och rättsprocesser mot dem, kommenterar Mattias Åkerlind, VD Copyswede.

Domen kan ses i kontrast mot den undersökning som publicerades av Elektronikbranschen tidigare i vår. Där framgick att endast 5 procent använder sin smartphone för att privatkopiera musik, och ynka 3 procent kopierar film och tv-serier. Branschorganisationen krävde då att avgiftssystemet skulle rivas upp och göras om, men fick ett nej från Copyswede.

Läs också: Så mycket betalar du till Copyswede

Nu ska upphovsrättsorganisationen gå vidare och förhandla om ersättningarnas storlek med elektronikbranschen. Domen gör också att Telia kan tvingas betala 70 miljoner kronor i utebliven ersättning.

Så mycket dyrare kan Iphone bli

Exakt hur och när denna avgift kommer läggas på konsumenten är alltså inte bestämt ännu. Enligt Copyswede är ersättningen för mobiler med lagring för närvarande 3,50 kronor per gigabyte lagringsutrymme.

Här är några snabba räkneexempel (max prispåslag):
Iphone med 16 GB lagring: 56 kronor
Iphone med 32 GB lagring: 112 kronor
Iphone med 64 GB lagring: 224 kronor
Iphone med 128 GB lagring: 448 kronor

Den så kallade privatkopieringsersättningen uppstod på blandbandens tid, när vi kopierade musik från skivor och spelade i Walkmans.

Fakta

Privatkopieringsersättning - kompensation till upphovsrättshavarna för privatkopiering, som innebär uteblivna inkomster. Ersättningen tas ut i form av skatt på lagringsmedier som bandkassetter, disketter, inspelningsbara cd, dvd, från oktober 2012, även på hårddiskar och usb-minnen.

I juni 2014 fastslog Södertörns tingsrätt att ersättningen också ska betalas för smarta mobiler. Skattesatsen är ytterst reglerad i lag, men fastställs i detalj i förhandlingar mellan branschorganisationerna för importörer av lagringsmedier och Copyswede, den organisation som företräder upphovsrättshavarna.

Privatkopieringsersättningen bygger på paragraf 26 k i andra kapitlet av upphovsrättslagen (länk, se rubriken "Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagning").

Privatkopieringsersättning kallades tidigare för kassettersättning eller kassettskatt. På engelska private copying levy, blank media tax eller blank media levy.