Steve Jobs skulle enligt uppgift ha planerat in en resa till regionen redan i April. Besöket sköts upp, eftersom man ansåg det vara bättre att vänta tills centret var fullt operativt i september. Redan 1974 spenderade Steve Jobs några månader i Indien, då som andligt sökande backpacker.

Så sent som den 15 maj bedyrade Apple att man uppskattade det arbete som igångsatts av personalen i Indien. De 30 personer som redan anställts och påbörjat sin utbildning har nu sagts upp med två månaders extra lön.

Apple uppger ingen särskild anledning till varför man tvärt avbryter satsningen i Indien, utan hävdar bara att man omvärderat sina planer och har beslutat sig för att bygga ut sin kundsupport i andra länder istället.

Den avbrutna storsatsningen påverkar inte den försäljningsorganisation Apple sedan tidigare har på plats i Bangalore.