Ett antal nyheter i InDesign CS3 visades upp. Objekt kan ges fler Photoshoplika effekter. Transparens kan appliceras separat på ett objekts olika delar. Det går nu att välja flera objekt i rad för placering i dokument. De kan sedan placeras efter varandra med en placeringsmarkör i dokumentet.

Sist men inte minst så var programmet som användes för demonstrationen ett Universal–program som rullade på en MacBook Pro. Att man ser ut att ha kommit såpass långt i utvecklingen (åtminstone vad gäller InDesign), nästan ett år innan programsviten ska lanseras är klart positivt.