Onlinebackup är ett bra komplement till lokal backup med till exempel Time Machine. Du får på så vis en extra trygghet mot fysiska skador som eld och även stöld. Med moderna bredbandsanslutningar går det hyfsat snabbt att ladda upp även den första stora backupen, och om du till exempel råkar radera en fil du inte borde ha raderat kan du enkelt återställa enbart den.

Tjänster som Crashplan, Backblaze och Mozy kostar en slant varje månad, och om du slutar betala kommer företagen ta bort alla dina filer efter en tid (oftast några månader).

Läs mer: Bästa onlinebackupen - och dem du ska undvika

Alternativ med mer kontroll

Arq Backup är ett alternativ till dessa tjänster, som istället tar betalt för en klassisk licens och dessutom låter dig återställa en backup om du skulle ha blivit av med din licens. Arq erbjuder ingen egen lagring, utan den får du stå för själv. Du kan välja lokal lagring, men den egentliga vitsen är att använda en vanlig molnlagringstjänst.

Programmet har stöd för Amazon Cloud Drive, Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, AWS (Amazon Glacier och S3), samt för rena sftp- och dreamobjects-anslutningar.

Backup till din egen molnlagring

Backuperna sparas krypterat med en nyckel du själv bestämmer (och måste se till att ha i tryggt förvar, förslagsvis både nedskrivet och i en lösenordshanterare). Varje krypterad fil indexeras utifrån sin så kallade ”blob” – en kryptografiskt framtagen signatur – vilket gör att två identiska filer med olika namn eller som ligger i olika mappar bara sparas en gång. Det sparar både utrymme och gör överföringarna snabbare.

Arq gör inkrementella backuper precis som Time Machine, även om gränssnittet för att återställa filer inte är i närheten av lika smidigt. Du kan sätta ett tak på hur mycket utrymme backupen som mest ska kunna ta, och när taket slås i börjar programmet radera äldre backuper.

En stor fördel med programmet är att formatet som backupen lagras i är öppet och väldokumenterat. Det gör att du slipper oroa dig för vad som kan hända om företaget till exempel skulle gå i konkurs.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning