Siri Remote

7. Några fler tips för fjärrkontrollen

Siri Remote kan mer än du kanske tror, trots bara sex knappar och en styrplatta. Det gäller bara att komma ihåg alla olika genvägar och kommandon – här är några tips.

8. Starta om Apple TV snabbt

Det går inte att stänga av en Apple TV helt, men det går att starta om den ifall det skulle behövas. Håll ned tv-knappen och meny-knappen samtidigt i sex sekunder och släpp sedan knapparna så startar Apple TV om. Enkelt!

Starta om

Vi kan också starta om från Inställningar -> System -> Starta om, men det tar lite längre tid.


9. Ändra tv-knappens funktion

Apple vill gärna att den nya TV-appen ska vara den egentliga hemskärmen på Apple TV. Därför är tv-knappen på fjärrkontrollen sedan någon uppdatering tillbaka inställd på att gå till TV-appen först, först efter ett andra tryck kommer vi tillbaka till app-layouten (det vill säga den ”gamla” hemskärmen). Men så länge inte alla tjänster (Netflix, till exempel) låter sitt material hämtas till denna app är det knappast optimalt (om än en god idé).

Som tur är kan vi ändra tillbaka hemknappen till att gå direkt till den vanliga hemskärmen. Det görs från Inställningar -> Fjärrkontroller och enheter -> Hemknapp och välj Hemskärm.


10. Sätt igång skärmsläckaren direkt

Om du inte vill vänta på att kolla på de vackra landskapen eller myllrande stadsbilderna kan du klicka igång skärmsläckaren precis när du behagar. Dubbeltryck bara på meny-knappen.


Sudda snabbare

11. Sudda snabbare

Att skriva fel i ett sökfält på Apple TV tar tid att rätta (om vi inte har ett tangentbord) då vi måste svepa ända till slutet av alfabetet för att sudda. En mindre pina, i alla fall om vi ännu inte lärt oss knepet att sudda snabbare.

Genom att bara hålla ned styrplattan medan vi står i sökfältet får vi upp en liten meny. Där räcker det med att svepa åt vänster för att sudda ett steg. På samma vis kan vi också enklare byta till en liten bokstav om vi använder stora för tillfället, eller tvärtom.


Ljudkälla

12. Byt ljudkälla på snabbast möjliga vis

Om du på snabbast möjliga vis vill byta ljudkälla, kanske från tv-högtalarna till Airpods eller en Homepod kan vi var som helst i systemet hålla ned play-knappen ett par sekunder, och där byta till en annan källa.